Home page

Het beheersen van een gedefinieerd hygiëne niveau ter voorkomen van een contaminatie is relevant voor meer doelgroepen dan alleen de voedingsmiddelensector of de farmacie. De diverse doelgroepen kunnen qua methodiek veel van elkaar leren.

Het Hygiëne Technologie Huis heeft zich als doel gesteld de diverse technieken in kaart te brengen en van elkaar te leren.

Brede Opleiding

Home | Contact | Disclaimer | Hyfoma.com