Wet- en regelgeving

De voorschriften lijken verschillend door de verschillende benaderingen,. Zij zijn vanuit een bepaalde doelgroep geschreven, maar er zijn veel analogieën. De Europese wetgever geeft de ontwerper veel vrijheid als het een raamwet met een doelvoorschrift betreft, maar wat betreft de productveiligheid vormt een objectieve risicobeoordeling wel de kern in de benadering (het doel) . Andere wetten zijn specifieker en schrijven bepaalde vaste voorschriften voor. De ontwerper heeft daardoor minder vrijheden.

In hoofdlijnen bestaan de wet- en regelgeving uit de verplichte wet en de niet-verplichte normen. De normen geven wel de stand der techniek weer en geven de ontwerper meer houvast.

Home | Contact | Disclaimer | Hyfoma.com